2017-12-21 09:43:49

Obavijest kandidatima o rezultatima natječaja

Na sjednici Školskog odbora održanoj dana 19. prosinca 2017. godine, ravnatelj OŠ Selca Ivica Škrpaca zatražio je prethodnu suglasnost za zasnivanje radnog odnosa s kandidatkinjom pod rednim brojem Ad -1, shodno čl.114., st.1. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 5/12, 16/12, 86/12).

Školski odbor jednoglasno je bio suglasan sa prijedlogom ravnatelja te je sa  navedenom kandidatkinjom zasnovan radni odnos u skladu sa čl.107., st.1. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi.

Ad -1   Na radno mjesto: tajnica škole   - 1 izvršitelj na neodređeno - nepuno radno vrijeme (20/40 sati) zaposlena je: Šegvić Karmela,  magistra prava

                                                                                                          Ravnatelj:

                                                                                                  Ivica Škrpaca, prof.


Osnovna škola Selca